Poslovne, skladišne hale gradimo montažnim sistemom građenja tj. od elemenata prednapregnutog te armiranog betona. Ovaj način gradnje omogućava savladavanje većih raspona i visina konstrukcije.

Prednost tipskih hala je i to što su troškovi održavanja manji a veći dio priprema se odvija u halama za proizvodnju a ne na gradilištu.

Konstrukcija tipske hale se sastoji od konstruktivnih nosivih elemenata i fasadnih elemenata. Armirano-betonski stupovi i grede služe za izvođenje osnovne nosive konstrukcije.

Grede mogu biti međukatne, armiranobetonske ili prednapregnute te dimenzija koje ovise o statičkom proračunu. Stropne ili krovne TT ploče su armirano betonske i prednapregnute tipskih dimenzija.

Proizvodimo te montiramo armirano-betonske montažne hale a sve to slijedeći želje investitora.