L i OT:
– grede mogu biti prednapete ili klasično armirane
– maksimalna visina h=80 cm
– širina se prilagođava po potrebi
– maksimalno L=14 m’

Krovni ”T” nosač:
– visina je fiksna (100 cm) kojemu se širina po potrebi može povećavati i smanjiti
– umetak visine v=50cm služi da se poveća visina presjeka na 150 cm (fiksno)
– može se prednaprezati

Krovna ”T” gredica:
– visina gredice je od 55 – 70 cm
– širina rebra je fiksna, a širina u vrhu gredice je maksimalno 60 cm
– maksimalna dužina gredice je L=12 m’
– mogu se raditi klasično i prednapeto