POGON ZA PROIZVODNJU PREDGOTOVLJENIH AB KONSTRUKCIJA I ELEMENATA

U sklopu proizvodnog kompleksa kao zasebna organizacijska jedinica djeluje pogon za proizvodnju predgotovljenih AB konstrukcija i elemenata za objekte visokogradnje (hale, stambene zgrade, poslovne zgrade,sportski objekti i sl.), niskogradnje (nosači mostova), te pomorske građevine (elementi marina, lukobrana i sl). U proizvodnoj hali površine 9.000,0 m2 organizirana je linija za proizvodnju stupova,nosača, ploča i fasadnih elemenata.

Elementi se proizvode prema radioničkoj dokumentaciji koja se izrađuje u vlastitom projektnom uredu. Brzina kao i povoljna cijena osnovne su prednosti ovog načina izgradnje. Elementi se izvode u klasičnoj ili prednapregnutoj izvedbi prema projektnim zahtjevima. U sklopu proizvodnog pogona se nalaze i piste za adheziono prednapinjanje pločastih i grednih nosača.
Proizvodnja AB fasadnih panela je razvijena do visoke razine kvalitete, bilo da se fasadni paneli proizvode samostalno ili u kombinaciji sa drugačijim fasadnim oblicima i materijalima (npr. aluminij, kamen, staklo i sl.). Mogućnosti završne obrade fasade su raznoliki tako da se prema želji investitora završni sloj izvodi u pranom kuliru (raznih boja i tekstura), natur beton te štokani paneli u raznim bojama kulira.
Kombinacijom oblika i završne obrade fasadnih panela u potpunosti udovoljavamo i najzahtjevnijim željama investitora i projektanata.