PROJEKTNI URED-TEHNIČKA PRIPREMA

Glavni projektni ured se nalazi u sklopu upravne zgrade u Ljubuškom i usko surađuje sa proizvodnim pogonom AB montažne konstrukcije i pogonom AL-PVC bravarije. U njemu je trenutno zaposleno 15 inženjera svih struka (građevinci, strojari, arhitekti) sa položenim stručnim ispitima i ovlaštenjima. Projektni ured u potpunosti izrađuje projektnu dokumentaciju za glavne i izvedbene projekte objekata visokogradnje (sve vrste zgrada, industrijske hale), niskogradnje (mostovi), pomorske građevine (marine, lukobrani i sl.), te konstrukcije AL fasada sa svim detaljima.
Građevinska kalkulacija i terminski planovi za izvođenje te odabir tehnologije su sastavni segmenti izrade projekata. Proračunavanje konstrukcija se vrši sa najsuvremenijim softverima, a postoji i stalna stručna suradnja sa institutima i fakultetima. Izobrazba i stručno usavršavanje je kontinuirano, te se prate svi najnoviji trendovi sa aspekta tehnologije, proračuna i izvođenja konstrukcija.
Projektni ured pruža aktivnu podršku i pri samom izvođenju što uvelike pospješuje tijek izgradnje.