– visina i širina rebra rigola je fiksna
– stranice se mogu po potrebi smanjiti ili povećati maksimalno do 59 cm širine
– visina stranica je ”neograničena”
– maksimalna dužina rigola je 12 m’