– kalup se sastoji od bočnih stranica i umetka dužine L=1,0 m’ ili 2,0 m’
– dužine od 10 do maksimalno34 m
– maksimalne visine 260 cm
– širina presjeka se prilagođava prema potrebi
– može biti prednapet ili klasično armiran