– visina nosača je 100 cm + umeci od 20 i 50 cm (visina može biti 100; 120; 150 ili 170 cm)
– širina nosača se po potrebi može povećati ili smanjiti
– maksimalna dužina nosača je 26 m’
– može se prednaprezati