– stupove je moguće proizvoditi u svim oblicima i dimenzijama
– stupovi mogu biti sa ili bez konzole
– stupovi mogu imati različit oblik glave ovisno o načinu oslanjanja krovnog nosača