U sklopu proizvodnog kompleksa proizvode se armiranobetonske ošupljene ploče. Proizvodni kapaciteti sa tri piste dužine po 200 m , širine 2.4 m udovoljavaju svim zahtjevima tržišta. Tehnologijom prednapinjanja i betonima čvrstoće do 60 mPa postižemo element (ploča i panel) pogodan za uporabu i u najzahtjevnijim uvjetima agresivnog okoliša te velikih raspona bez dodatnih srednjih oslonaca. Standardna širina ošupljenih ploča je 1.2 m i 2.4 m, dužine Lmax.=20m.

Ploče se proizvode širine 15, 20, 25, 30 i 40 cm (15, 20, 25 cm su obično širine 240 cm a 30 i 40 cm su širine 120 cm). Ošupljenim pločama se također mogu riješiti otvori (za instalacije ili slično, primjera 100×100 cm) , konzole balkona do 2 m prepusta u dužem smjeru i 1.2 m u poprečnom smjeru ploče. U visoko seizmičkim područjima preporučuje se dodatna tlačna ploča (sloj monolitizacije) debljine min.5 cm kao ukruta u horizontalnom smjeru , a u nisko seizmičkim područjima tlačna ploča nije neophodna te se slojevi poda mogu direktno ugrađivati (estrih itd.).

Ova vrsta predgotovljenih elemenata omogućuje brzu gradnju stropnih konstrukcija a ujedno je ovaj način i ekonomičniji način gradnje. Prednost je također glatkost stropova. Težina prednapregnutih šupljih ploča je od 30-50% manja od težine monolitnih ploča čime se smanjuje potreba postavljanja ostalih elemenata nosive konstrukcije.