– širina rebra ”pi” ploče može biti od 8-24 cm, a visina od 60-78 cm
– visina rebra se po potrebi može smanjivati
– ukupna širina ploče može biti od 154-250 cm
– maksimalna dužina L=12m