– maksimalna širina305cm
– maksimalna dužina L=12m
– završne obrade prema potrebi (rizlo, natur beton)